polski     english

       Wrocław JAGODNO II - grunt pod zabudowę wielorodzinną


Oferowany teren położony jest w południowej części dzielnicy Wrocław - Krzyki, uznawanej powszechnie za najbardziej prestiżową. Jest to jeden z regionów Wrocławia rozwijąjący się najszybciej pod względem mieszkaniowym i komunikacyjnym. Łatwy dostęp do centrum miasta odległego zaledwie o 6,8 km oraz największych centrów handlowych (Bielany, Gaj, Borek, Arkady Wrocławskie) powoduje, że region dodatkowo zyskuje na wartości zarówno wśród osób ściśle wiążących swoją przyszłość z mieszkaniem w Apartamentach, jak i osób planujących ich zakup w celach inwestycyjnych. Na atrakcyjność oferowanego terenu wpłynął również fakt rozpoczęcia we wrzesniu 2009 r. przebudowy ul. Bardzkiej. W kolejnych latach zaplanowano modernizację ul. Buforowej aż do ronda w Lamowicach, dzięki czemu w niedalekiej przyszłości do Jagodna dojedziemy dwupasmową jezdnią z linią tramwajową.

Oferujemy Państwu do sprzedaży dwanaście działek położonych we Wrocławiu przy ulicy Buforowej od numeru 142 do 147 AM-1 obręb Jagodno, objętych zapisami planu miejscowego symbolem MWU 3 oraz działki o numerach od 2/1 do 7/2 AM-2 obręb Jagodno, objętych zapisami planu miejscowego symbolem MWU 4. Łączna powierzchnia przedmiotowych działek wynosi 34 641 m2.
Plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony 13 września 2007r.